Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Komu pomagamy

Komu pomagamy

....Czyli co nam przyświeca

Jesteśmy organizacją otwartą światopoglądowo, naszą najwyższą wartością jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, w tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym członkom naszego społeczeństwa.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą instytucją lub organizacją, która łączy się z nami w misji niesienia pomocy dzieciom.

Pragniemy tworzyć koalicję ukierunkowaną na jeden cel, koalicję firm, osób prywatnych, środowiska biznesowego czy samorządowego, a także innych organizacji pozarządowych, wierzących, że marzenia się spełniają.

Fundacja "Chodźmy Razem" pomaga:

  • Dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne, przekazywanie darów rzeczowych, paczek, udział w imprezach sportowych , kulturalnych, kolonie, i inne);
  • Rodzinom dzieci uczęszczających na zajęcia;
  • Uczniom skierniewickich szkół (fundowanie nagród w konkursach, zbiórki publiczne na dofinansowanie wycieczki szkolnej i inne);
  • Podopiecznym placówek opiekuńczo – wychowawczych (dary rzeczowe, zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie finansowe wypoczynku letniego – organizacja balu charytatywnego);
  • Pacjentom Szpitala Wojewódzkiego (przekazanie darów: temblaki, cewniki);
  • Osobom bezrobotnym ( doradctwo zawodowe, pomoc prawna, staże zawodowe, kursy, szkolenia);
  • Osobom niepełnosprawnym (wsparcie finansowe na leczenie, przekazywanie sprzętu medycznego, pomoc prawna, psychologiczna, organizowanie wypoczynku dla dzieci letniego i zimowego, grupy wsparcia);
  • Młodzieży niepełnosprawnej w wszechstronnej pomoc w procesie edukacji;
  • Podopiecznym instytucji z nami współpracujących (przekazywanie pozyskanych darów rzeczowych);
  • Osobom przewlekle chorym, grupom ludzi w trudnej sytuacji (udział w akcjach zbiórki darów, pieniędzy, krwi);

Wszystkie te cele realizujemy stosując następujące zasady:

Przejrzystość – Fundacja Chodźmy Razem stosuje zasady przejrzystości finansowej oraz racjonalności i jawności podejmowanych decyzji.

Gospodarność – Fundacja Chodżmy Razem zarządza powierzonymi środkami w sposób najbardziej optymalny, a przedmioty rzeczowe, których nie jest w stanie przeznaczyć na cele statutowe, przekazuje organizacjom współpracującym, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał sektora pozarządowego.

Oszczędność – Fundacja Chodżmy Razem we wszystkich swych działaniach dąży do jak najbardziej efektywnego gospodarowania powierzonymi środkami. Dzięki koalicji firm i donatorów, ich pomocy, darom rzeczowym i usługom ogranicza koszty działalności, by jak najwięcej środków przeznaczyć bezpośrednio na pomoc dla potrzebujących.

Lojalność – wolontariusze Fundacji Chodżmy Razem, a także osoby współpracujące i partnerzy, rezygnują z działań, które mogłyby ich stawiać w konflikcie interesów z celami Fundacji .

Bezpieczeństwo – wolontariusze Fundacji na każdym etapie działalności zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zarówno w swoim postępowaniu, jak i w przypadku do podopiecznych Fundacji

Poufność – Fundacja Chodźmy Razem, jako organizacja pozyskująca i przetwarzająca dane osobowe, jest zobowiązana do uzyskania zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych, przestrzegania zasad poufności, oraz zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa na każdym etapie i w każdym obszarze działalności. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do zachowania poufności i podpisania zobowiązania o jej przestrzeganiu.