Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Dobry Start

Zaproszenie na świetlicę

Plakat wietlica

Dziecięco - Młodzieżowe Centrum "Dobry Start"

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu Dziecięco – Młodzieżowe Centrum „Dobry Start”. Projekt potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

Realizacja programu Dobry Start ma na celu prowadzenie ośrodka dla dzieci młodzieży, w którym odbiorcy mogą każdego dnia spędzać czas wolny na terenie ośrodka rozwijając zainteresowania, uzyskując pomoc w odrabianiu lekcji, rozwiązywaniu problemów, posiłek. W miejscu tym prowadzone również będzie poradnictwo specjalistyczne oraz praca socjalna z klientami zgłaszającymi się do ośrodka – kierowanie do odpowiednich instytucji bądź innych programów realizowanych przez fundację.

            Adresaci projektu

Program skierowany jest do dzieci pozbawionej właściwej opieki wychowawczej w środowisku rodzinnym oraz młodzieży znajdującej się w najtrudniejszym okresie dorastania. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Fundację od 2009 roku – a frekwencja w ośrodku każdego dnia oraz poziom zainteresowania odbiorców (dzieci, rodziców i pracowników instytucji wspierających) jest potwierdzeniem zapotrzebowania na funkcjonowanie tego ośrodka w centrum miasta na osiedlu Mszczonowska

Adresatem bezpośrednim projektu są:

 1. dzieci i młodzież z terenu miasta Skierniewice;
 2. rodzice i opiekunowie dzieci;
 3. pełnoletnia młodzież wymagająca porady i wsparcia w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących pracy, kontynuacji nauki, rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych.

Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

 1. objęcie opieką, poradnictwem, wsparciem dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne;
 2. przeciwdziałanie przejawom zachowań nieakceptowanych społecznie, terapia pedagogiczna;
 3. rozwijanie pasji i zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania czasu i planowania przyszłości;
 4. stworzenie miejsca konsultacji specjalistycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;
 5. objęcie opieką specjalistyczną osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi (nałogi, depresje, zaburzenia w obszarze łaknienia i inne).

Działania w ramach projektu:

 1. Praca administracyjno – biurowa: prowadzenie biura centrum, kontakty z osobami potrzebującymi wsparcia oraz kierowanie ich na konkretne (dostosowane do ich potrzeb) formy wsparcia, współpraca z Instytucjami (Policja, MOPR, Urząd Miasta, Straż Miejska, Sąd, kuratorzy itp.), pozyskiwanie odbiorców zadania itp.
 2. Praca wychowawcza – organizowanie zajęć świetlicowych, opieka nad dziećmi, organizowanie zajęć kulinarnych i sportowych, wyjścia do kina, teatru, na spacery, wsparcie pedagogiczne. Wychowawca będzie kierował uczestników na zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane przez Fundację oraz inne instytucje na terenie miasta.
 3. Konsultacje psychologiczne – poradnictwo, terapia i wsparcie ucznia, jego opiekunów, nauczycieli;
 4. Psychoterapia – terapia z dzieckiem i jego rodzina ,terapia małżeńska;

W Centrum odbiorcy naszej oferty będą mieli możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania (fotografia, sport, zajęcia plastyczne, kulinarne, informatyczne i inne), chcemy objąć fachową opieką i terapią młode osoby z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym oraz poszukujących celów życiowych (poradnictwo, psycho- i socjoterapia, doradztwo zawodowe, pomoc specjalistyczna i inne).

Centrum pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1800, przy ul. Mszczonowskiej 43 w Skierniewicach.