Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Kreator Sukcesu

Kreator Sukcesu

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu Kreator Sukcesu”. Projekt potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

Kreator Sukcesu stanowi ośrodek wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Stworzona w ramach projektu świetlica oferuje dzieciom i młodzieży z terenu miasta Skierniewice, dodatkowe zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania oraz wspierające ich proces edukacji szkolnej. Dzięki konstruktywnej organizacji czasu wolnego ogranicza ryzyko występowania wśród młodzieży i dzieci zachowań ryzykownych tj. spożywanie alkoholu czy narkotyków.

Adresaci projektu:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat z terenu miasta Skierniewice. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszane będą dzieci, z rodzin o trudnej sytuacji życiowej czy materialnej, niemające możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach odpłatnie. Projekt zakłada aktywizację w wybranych dziedzinach dzieci i młodzież z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia te mają być dla nich swoistą odskocznią od środowiska, w którym żyją. Dzięki nim czas wolny tych osób zostanie zagospodarowany w konstruktywny sposób, zmniejszając ryzyko zachowań nieakceptowanych społecznie. Praca świetlicy ma zaangażować dzieci do systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami . Program adresowany jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Jego celem jest nie tylko zmniejszanie rozmiarów biedy, ale także przeciwdziałanie bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw młodego człowieka. W ramach programu dzieci będą mogły korzystać m.in. z dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę (bezpłatna nauka języka angielskiego), rozwijania umiejętności, zainteresowań i zdolności poprzez taniec, zajęcia kulinarne, fotograficzne i artystyczne.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

-          organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnej;

-          rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych;

-          promowanie wytworów pracy dzieci i młodzieży;

-          organizowanie występów tanecznych, wystaw wytworów artystycznych i fotograficznych

-          wsparcie edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży;

-          dostarczenie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści i doświadczeń urazowych;

-          doskonalenie cech osobowości, poprawa stanu emocjonalnego dzieci;

-          rozwijanie tolerancji i doskonalenie pracy w grupie;

-          promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. organizacja zajęć fotograficznych, nauki tańca( breiking, brek dance , hiphop), języka angielskiego, zajęć kulinarnych i artystycznych (nowe techniki zajęć collage,decoupage, frotage, batic),   – ze względu na zamiar dopasowania oferty zajęć do potrzeb odbiorców, zajęcia organizowane będą zgodnie ze zgłaszanymi przez uczniów propozycjami. Fundacja nawiąże współpracę ze szkołami, które przeprowadzą wśród uczniów wywiad na temat ich zainteresowań zajęciami dodatkowymi. Organizowane będą zajęcia cieszące się największym zainteresowaniem.
  2. wyżywienie uczestników – ze względu na sposób prowadzenia świetlicy nie przewiduje się regularnych posiłków. Organizator chce zapewnić uczestnikom zajęć stały dostęp do napojów oraz drobnych poczęstunków. Zwiększy to znacznie komfortu uczestniczenia w zajęciach na zajęciach kulinarnych przewiduje się wykonywanie drobnych posiłków, deserów i pieczenie ciast
  3. koordynacja projektu - zarządzanie projektem, koordynowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych, monitoring, rozliczenie finansowe i sprawozdawczość projektu.

Zapewnimy uczestnikom zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, instruktorską i specjalistyczną, która będzie czuwać nad bezpiecznym i atrakcyjnym spędzeniem czasu wolnego z możliwością rozwoju osobistego.

Planujemy objąć opieką grupę ok. 50 dzieci.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego na Zadębiu, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1, Skierniewice