Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Rozbudź w sobie pasję

Rozbudź w sobie pasję

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Foto i Taniec”. Realizacja projektu potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

Projekt zakłada rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat z terenu miasta Skierniewice poprzez organizację warsztatów artystycznych, tanecznych i fotograficznych. Szczególnie interesuje nas praca z dziećmi, które ze względu na sytuację finansową rodziny nie mają możliwości rozwijania pasji fotografowania i tańczenia w warunkach domowych.

Opis grup adresatów zadania publicznego

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat z terenu miasta Skierniewice. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszane będą dzieci, z rodzin o trudnej sytuacji życiowej czy materialnej, niemające możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach odpłatnie. Projekt zakłada aktywizację w dziecinie plastyki, tańca i fotografii dzieci i młodzież z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia te mają być dla nich swoistą odskocznią od środowiska, w którym żyją. Dzięki nim czas wolny tych osób zostanie zagospodarowany w konstruktywny sposób, zmniejszając ryzyko zachowań nieakceptowanych społecznie.

Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

 1. Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
 2. Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.
 3. Ćwiczenia koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce.
 4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 5. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju motoryki.
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb.
 7. Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno – ruchowych.
 8. Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.
 9. Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.
 10. Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego.
 11. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów.
 12. Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania
 13. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata

Miejsce realizacji zadania publicznego

Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 (siedziba) oraz teren miasta Skierniewice.