Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Zajęcia sportowe Salos Faustyna”. Projekt potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Skierniewice. Planowane jest prowadzenie zajęć piłki nożnej i nauki pływania na basenie. Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie zdrowych nawyków, do jakich zalicza się aktywność fizyczna.

Projekt w poprzednich latach realizowany przez Salezjańską Organizację Sportową „Salos Faustyna”, w tym roku przekazany Fundacji ze względu na zamiar likwidacji Salos Faustyny.

Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem bezpośrednim projektu są uczniowie skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych chętnych do rozwijania swoich umiejętności sportowych oraz poprawy kondycji.

Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

- Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci

- Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania

cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły i wytrzymałości

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

- Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa

- Kształtowanie prawidłowej postawy ciała

- Podnoszenie sprawności fizycznej

- Upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu

- Rozwijanie sportowych zainteresowań

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

- Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu

Zadanie obejmuje:

1.trening piłki nożnej - 2 razy w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników

Program zajęć pozaszkolnych obejmuje treści z następujących działów: przygotowanie teoretyczne, kształtowanie cech motorycznych, technika podań i przyjęć piłki, technika indywidualna, technika strzału na bramkę, taktyka gry, mecze kontrolne.

2.wyjazdy na basen - dla 30 dzieci 1 raz w tygodniu po 2 godziny (z dojazdem autokarem). Program zajęć obejmuje: adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć występujących niekiedy u dzieci i młodzieży, stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania, wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała, pobudzania potrzeby aktywności ruchowej i w efekcie ogólne usprawnienie, wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej.

3.W miesiącu lipcu i sierpniu planowana jest przerwa wakacyjna w zajęciach.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego

Pływalnia Nawa, boisko Orlik i boisko nad zalewem