Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012

  • Drukuj

Skierniewice, 2012-11-27

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez

Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” 

w okresie od 3 listopada 2011 roku do 2 listopada 2012 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji nr 284/2010 z dnia 18 listopada 2010r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna została zakończona 2 listopada 2011 roku. Z poprzedniego okresu rozliczeniowego na koncie bankowym zbiorki pozostało do wydatkowania 78 243,49zł.

W obecnym okresie sprawozdawczym nie prowadzona była żadna z form zbiórki. Na wyodrębnione konto bankowe darczyńcy wpłacili kwotę 6 929,46zł.

W wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano kwotę 5,15zł.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

1.Rehabilitacja i fizykoterapia – 10 240,00zł

2.badania, konsultacje – 300,00zł

3.leki, maści, bandaże, opatrunki, itp. – 6 586,75zł

RAZEM: 17 126,75zł

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: Fundacja „Chodźmy Razem” nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 28,00zł miesięcznie oraz 1,20zł za każdy wykonany przelew – koszty nie zostały pokryte ze środków zbiórki.

Zarząd Fundacji „Chodźmy Razem” informuje, że z kwoty 85 178,10zł zostało wydanych łącznie 17 126,75zł i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 68 051,35zł.

Środki pozyskane z prowadzonej zbiorki publicznej były przeznaczone na leczenie chłopców poparzonych w pożarze samochodu w Skierniewicach w dniu 28 października 2010 roku. Leczenie poparzeń jest procesem wieloetapowym i długotrwałym. Końcowym jego etapem są operacje plastyczne rąk i twarzy, które zostaną wykonane w kolejnych latach. Dalsze leczenie oraz planowane operacje wymagają dalszych nakładów finansowych. Dlatego kwota pozostała ze zbiórki w wysokości 68 051,35zł zostanie w kolejnych latach wydatkowana zgodnie z celem, czyli na leczenie poparzonych chłopców.

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 68 051,35zł zł uzyskana za zbiórki publicznej nr 284/2010 zostanie przeznaczona na sfinansowanie dalszego leczenia poparzonych chłopców w latach przyszłych.