Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Zespół Szkół Integracyjnych

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr 2014/749/OR

Nr zbiórki:2014/749/OR

 Nazwa zbiórki:Wsparcie wyjazdu kolonijnego dzieci i młodzieży

 Data wpływu sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki:2014-10-23

Dół formularza

 Organizator:Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"

 Stan zbiórki:Zakończona

 Dane podstawowe zbiórki:

Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Od: 2014-10-17 Do: 2014-10-19

Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Hipermarket Tesco, Skierniewice ul. Czesława Liska 1

Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Zbiórka do puszek

Planowana liczba osób zaangażowanych w zbiórkę, w tym wolontariuszy:

20

Cel zbiórki:

Dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach oraz pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

  Cel w sferze zadań:

pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

działalności charytatywnej

wypoczynku dzieci i młodzieży

Dodatkowe informacje o zbiórce:

brak

Sprawozdanie ze zbiórki:

Data wpływu sprawozdania:

2014-10-23

Data publikacji sprawozdania:

2014-10-27

Okres sprawozdawczy:

Od: 2014-10-17 Do: 2014-10-19

Status wpływu sprawozdania:

Wpłynęło w terminie

Status sprawozdania:

Zatwierdzone

Suma zebranych środków pieniężnych:

2 654,52 zł


Kategorie i ilość albo wartość zebranych darów rzeczowych:


Informacje o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów, które zostały pokryte z zebranych ofiar:

Koszty organizacji zbiórki publicznej ogółem:

0,00 zł

Koszty związane z organizacją zbiórki:

0,00 zł

Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej:

0,00 zł

Koszty administracyjne:

0,00 zł

Wynagrodzenia:

0,00 zł

Pozostałe koszty ogółem:

0,00 zł