Rekrutacja

Fundacja  Pomocy Społecznej „ Chodźmy Razem”  serdecznie zaprasza uczniów szkół zawodowych i techników do udziału w projekcie „ Czas Na Staż !”

Główny cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia  zawodowego na terenie powiatów  : skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego oraz m. Skierniewice poprzez realizację i organizację  staży zawodowych we współpracy z min.  20 pracodawcami  dla 150 uczniów.

Adresaci: uczniowie techników i szkół zawodowych z powiatu skierniewickiego, brzezińskiego, łowickiego, rawskiego oraz m. Skierniewice.

Okres realizacji: 01.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Forma wsparcia: 160 godzin płatnych staży zawodowych na jednego uczestnika .

Rekrutacja trwa do 23 stycznia 2015r. Regulamin i formularze rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej oraz w biurze projektu. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Biuro projektu:  ul. Mszczonowska 43, 96-100 Skierniewice

Czynne w godzinach: 9.00-15.00, Tel. 46 833 35 22

Osoba do kontaktu: Karolina Milewska  tel. 790 444 332 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.