Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

  • Drukuj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DZIĘKUJĘ, TO NIE DLA MNIE

1. Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Cel konkursu

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci  i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i  dopalaczy.

3. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Skierniewice.

4. Prace konkursowe

a. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie plakatu związanego z przeciwdziałaniem narkomanii –negatywne konsekwencje wynikające z używania narkotyków lub dopalaczy skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjum.

b.  Plakat powinien zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.

c.  Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonaną dowolną techniką.

d.  Autor projektu sam decyduje o treśumieszczonej w ulotce.

e.  Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko wychowawcy

f.  Konkurs rozpoczyna się  dniakwietnia 2013r. a kończy 13 maja 2013r.

g.  Prace dostarczonepo 13 maja 2013r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.

h.  Prace należy złożyć do godziny 16.00 do 13 majaw siedzibie Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” w Skierniewicach przy ul Mszczonowskiej 43.

5. Przebieg konkursu

a.  Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.

b.  Komisja oceniać będzie:

  • zawartość merytoryczną,
  • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
  • formę estetyczną pracy.

c.  Każda osoba może zgłosić tylko jedną pracę.

d.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 maja 2013r.

e.  Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem szkoły.

f.  Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji.

g.  Nagrody:

  • I miejsce – Tablet
  • II miejsce – I-pad
  • III miejsce – bezprzewodowa myszka
  • Nagroda dla szkoły, która złoży największą ilość prac – zestaw materiałów plastycznych.

h.  Nagrodzone prace zostaną powielone i rozpowszechnione wśród szkól z terenu Miasta Skierniewice.

6. Uwagi końcowe

a.  Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

b.  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych.

c.  Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.

d.  Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Iwona Tartanus tel.833 35 22, kom. 731 220 765.

e.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).