Otrzymaliśmy dotację!

14 marca 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Edycja 2014 konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość złożonych ofert (łącznie ponad 2400). Do konkursu przystąpiła również Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” ze Skierniewic. Jej projekt pn. Be active 60+ zajął 135 miejsce na liście rankingowej oraz otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 050,00zł.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania, wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy kulturoznawcze, zajęcia integracyjne. Grupą odbiorców projektu będą osoby powyżej 60 roku życia oraz dzieci i młodzież z terenu Skierniewic i powiatu skierniewickiego. Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Działania projektowe zostały zaplanowane na okres od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.