Dokumenty (2)

Statut Fundacji

Wypis KRS

Logo Fundacji

Wniosek 1% podatku za 2019 rok

Ulotka 

Informacja dodatkowa 2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Informacja dodatkowa 2018 rok

Bilans 2018 rok

Rachunek zysków i strat 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Bilans za 2017 rok

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

Informacja dodatkowa za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat 2016 

Informacja dodatkowa 2016

Informacja ogólna 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans 2015

Rachunek wyników 2015

Informacja ogólna 2015

Informacje uzupełniające 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Bilans za rok 2014

Rachunek Wyników za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 cz.1

Informacja dodatkowa  za rok 2014 cz.2

Informacja dodatkowa za rok 2014 cz.3

Informacja dodatkowa za rok 2014 cz.4

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

 Bilans za rok 2013

 Rachunek wyników za rok 2013

 Informacja dodatkowa za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Bilans za rok 2012

Rachunek wyników za rok 2012

Informacja dodatkowa za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Bilans za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Bilans za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010