Dziecięco Młodzieżowe Centrum Przystań

Fundacja w latach 2010 - 2013 prowadziła DMC Przystań w dzielnicy Bemowo w Warszawie. 

W ramach projektów oferowaliśmy:
- zajęcia ogólnorozowojowe dla dzieci i młodzieży, pomoc w odrabiaiu lekcji,
poczęstunek, zajęcia sportowe na boisku, wyjścia na wycieczki (poniedziałek
- piątek)
- warsztaty plastyczne (soboty od godz. 9.00)
- warsztaty dziennikarsko - fotograficzne (poniedziałki)
- zajęcia muzyczne (środy)
- warsztaty profilaktyczne (wtorki)
- terapia logopedyczna (czawartki)
- pomoc psychologa, pedagoga - po umówieniu się (osobiście lub telefonicznie)